За изложители

Уважаеми изложители, СТРОЙКО 2000 се провежда два пъти годишно – пролет и есен, в края на месеците март и октомври. От създаването на изложението през 1993 г. досега то винаги си и провеждало от сряда до вторник – 7 дни.

В резултат на световните тенденции и забързаните икономически отношения, както и на желанието на повечето от нашите изложители, организаторите взеха решение от пролетта на 2015 година изложението да стане 5 дни – от сряда до неделя. Това би съкратило разходите за участие на фирмите изложителки и значително облекчило чуждестранните участници и тези от провинцията.

За участниците от чужбина и провинцията организаторите предлагат съдействие при наемането на хотели, организирането на маршрути за придвижване, преводачески услуги по време на изложението, свързването с български туроператор, организиране на срещи, конгреси, семинари и презентации в НДК.

Изложението предлага експозиционни площи за разполагане на експонатите свободно или на конструкции на участниците, както и готов изграден щанд от модулна изложбена конструкция от тип „ОКТАНОРМ“.

По желание на изложителя могат да се предоставят допълнителни технически услуги и оборудване, влючително и художествено оформление и осветяване на щандове.

Всички фирми-участнички са представени в елетронния каталог на изложението. Този каталог е на български език и включва логото, името, адреса и кратък списък на дейностите на фирмата. Участието в каталога е включено в цената за участие.

СТРОЙКО 2000 предоставя възможност и за реклама по време на изложението чрез винили, табели или пана, разполагани в сградата на НДК. Възможно е и поместването на банер на сайта на изложението за различни срокове. Цените за рекламиране са поместени в заявката – договор.

Регистрация за изложители >