Контакти

България
1463 София
пл. „България“ 1
НДК – вход А3, етаж – 2, офис 5

GSM: 0887 282 043, 0888 227 730

тел./факс: 02/963 06 05, 02/963 11 30,

вътрешен телефон: 68 99

e-mail: office@stroiko.eu