Регистрация за изложители

Заявка - договор

Организатор: СТРОЙКО ЕКСПО ООД, ЕИК 130653830; София, пл. „България“ 1, НДК, вход А3
тел./факс: 963 06 05; 963 11 30; 952 10 04; мобилен тел.: 0887 282 043; office@stroiko.eu; www.stroiko.eu

ДАННИ ЗА ФИРМАТА:

Цените са за цялото времетраене на изложението. Готовият щанд включва осветление, бели стени и фризове, маса и два стола.
Предварителното заявяване на площи става срещу 10% аванс.

Фирма-заявител: (задължително)

Адрес по регистрация: (задължително)

Фирма за каталог:

Щандова група:

1. ВЪТРЕШНА ПЛОЩ БЕЗ ЩАНД : 75 EUR / кв.м.

Цените са за цялото времетраене на изложението.

2. ВЪТРЕШНА ПЛОЩ С ГОТОВ ЩАНД : 95 EUR / кв.м.

Готовият щанд включва осветление, бели стени и фризове, маса и два стола.

3. РЕКЛАМНА ПЛОЩ : 50 EUR / кв.м.

4.ДРУГИ : 50 EUR / кв.м.

Крайният срок за окончателно пла щане е един месец преди нача лото на изложението.

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНАТА СУМА 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗЛОЖЕНИЕ СЕ ПОЛЗВА 10% ОТСТЪПКА

Сумите по договора се заплащат в лева по централен курс на БНБ в брой или по банков път:
„СТРОЙКО ЕКСПО“ ООД – сметка BG24BPBI79401047184301 при Юробанк И Еф Джи България АД BIC: BPBIBGSF
 Запознат съм и съм съгласен с общите условия за участие в изложението.