в. Банкеръ - за 53-то изложение и възможностите за участие в него