Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия партньор на СТРОЙКО