Класическо синьо замени живия корал като модния цвят в интериора на 2020 г