fbpx

Конференция и семинар на тема: Зелени градове за устойчива Европа

Aсоциация на производителите на декоративни растения в България /АПДРБ/ в партньорство със СТРОЙКО ЕКСПО организират конференция и семинар на тема „Зелени градове за устойчива Европа“ на 25.10 2018 в зала НДК.

Европейската асоциация на декоративните разсадници (ЕАДР) – подписа споразумение за безвъзмездна помощ с CHAFEA на европейската комисия, да започне кампания за популяризиране на здравословният начин на живот с лозунга: „Зелени градове за устойчива Европа“. Кампанията „Зелени градове“ ще продължи от сега до края на 2020 г.

Седем от членовете на ЕАДР работят заедно по тази инициатива и я финансират. Седемте участници са развъдници от Белгия, България, Дания, Германия, Франция, Великобритания и Холандия. Проектът „Зелени градове за устойчива Европа“ е кампания насочена към предприемачите и общините, които играят решаваща роля в градоустройството и планирането на ландшафта. Проектът ще даде знания и техническа подготовка на правителите и политиците да предават това послание на гражданите, за които работят. Основната цел на кампанията „Зелени градове“ е да се повиши осведомеността за многото ползи от използването на живи растения в градовете и селата, както за гражданите, така и за околната среда.