МУЗЕЙ НА КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ РИМСКАТА ЕПОХА