Срокът за финансиране на участието в СТРОЙКО ЕКСПО пролет 2020 e до 7 февруари