OFFNews за финансовите иноваци от myPOS, които ще бъдат представени на СТРОЙКО