Труд: Компаниите могат да получат финансиране за участие в изложението