Често задавани въпроси

СТРОЙКО 2000 е регистрираната търговска марка на изложение СТРОЙКО. То е основано през 1993 и е първото специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане в България. СТРОЙКО се провежда два пъти в годината – пролет и есен. Провежда се от сряда да неделя. Датите за предстоящите изложения са публикувани в сайта..

Около 10 000 души дневно посещават изложението. Нетната изложбена площ е около 5 000 кв.м вътре в сградата. Броят на изложителите в последните години е над 250 – търговци и производители. Известните световни производители и марки от Европа, САЩ, Русия, Азия са на изложението, повечето чрез българските си представителства.

Електронният каталог се публикува на български и на английски по желание на изложителите. Списък на изложителите и техните данни можете да намерите на нашата страница в интернет www.stroiko2000.com

Независимо дали фирмата е регистрирана в държава – членка на Европейския съюз или извън него, ако фирмата–заявител е регистрирано данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС, участието не се облага с ДДС.

Не се начисляват допълнителни такси освен тези, описани в Заявката-Договор. Цените са за цялото времетраене на изложението.

Моля, консултирайте се с нас за обемни и тежки експонати. Има някои ограничения. Изложението е на 3 етажа. За транспорт се използват и асансьорите. Вратите им са 108 см широки и 199 см високи, а дълбочината е 245 сантиметра.

Няма специални условия за групови участия. Не възразяваме, ако компания заплатила за площ, покани своите партньори на щанда си. В такъв случай само една фирма сключва договора и плаща участието. Всички фирми на щанда могат да бъдат вписани в каталога като участници.

Фирмите, които желаят да участват, могат да ангажират площ за следващото изложение веднага след края на предишното. При ранно заплащане на участието, 2 месеца преди старта на изложението, изложителя ползва 10 % отстъпка.

Готовият щанд се изгражда с алуминиева изложбена конструкция тип Октанорм. Включва бели стени, бял челен фриз, осветление, една маса (70x70x70h cм) и два пластмасови стола. Модулът е 99х99 cм, височината е 2,52 м, а на някои места – 2,20 м.

Не. Ние строим стандартните щандове директно върху съществуващия под, който може да бъде от теракота, ламиниран паркет или мокет.

Допълнително складче и плотове за аранжиране могат да бъдат добавени. Те са изработени от същите елементи, от които е щандовата конструкция, и са включени в цената. Допълнителното оборудване, което се доплаща, е описано в Заявката-Договор.

Не. Може да си поръчате отделно надписи и друга графика. Чистите размери на фризовете са 95 x 21 cм, 95 x 31 cм, и 194 x 21 cм, 194 x 31 cм, а на стените – 95 х 244 cм или 95 х 194 cм. Допълнителна информация и цени можете на намерите на нашата страница в интернет.
Аранжирането на стоката и оформлението на щандовете трябва да става по такъв начин, че да не се поврежда щандовата конструкция. Пробиване, боя и лепило не се допускат.

Тези фирми, които искат да направят нещо по-специално, наемат вътрешна площ без щанд и си поръчват конструкцията на специализирана фирма или си я правят сами. В такъв случай се поръчва ел. захранване (т. 2.1 в Заявката-Договор).

Общото ограничение е 2,50 метра височина. На някои места таванът е на 2,30 метра, в който случай ще получите допълнителна информация. Може да се направят и по-високи акценти, ако не пречат на съседните щандове. Препоръчително е да съгласувате проекта с нас.

По принцип е възможно, но е препоръчително в проекта си да планирате всичко необходимо за Вашия щанд.

Да. Дали ще има конструкция, или не зависи изцяло от изложителя. Когато изберете опцията вътрешна площ без щанд, се предполага, че Вие или друга фирма ще построи конструкцията. Може да решите да нямате конструкция, ако можете да подредите щанда си и без нея. В този случай осветлението може да се изпълни от нас (т. 2.2 в Заявката-Договор).

Няма отделни номера за различните щандове. Няколко съседни щанда са номерирани като Щандова група, така че да е лесно за ориентиране по скицата. Първата цифра винаги показва номера на етажа. Вляво от входа, на изток, са нечетните номера, а вдясно, на запад – четните.

Работното време на изложителите е от 9.30 до 19.30 часа. Отворено е за посетители от 10.00 до 19.00 часа. Аранжирането на експонатите преди изложението и изнасянето им след края му се извършват по график и работно време, които организаторите съобщават писмено на участниците до 30 дни преди изложението.