Често задавани въпроси

1. Какво е СТРОЙКО?
СТРОЙКО 2000 е регистрираната търговска марка на изложение СТРОЙКО. То е основано през 1993 и е първото специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане в България. СТРОЙКО се провежда два пъти в годината – пролет и есен. Провежда се от сряда да неделя. Датите за следващите години са публикувани в сайта на изложението.

2. Колко са посетителите, колко голяма е изложбената площ, колко са изложителите и от кои страни са?
Счита се, че около 10 000 души дневно посещават изложението. Нетната изложбена площ е около 5 000 кв.м вътре в сградата.
Броят на изложителите в последните години е над 250 – търговци и производители.
Известните световни производители и марки са на изложението – от Европа, САЩ, Русия, Азия, но повечето се представляват от български компании.

3. На какъв език е каталогът?
Електронният каталог се публикува на български и на английски по желание на изложителите. Списък на изложителите и техните данни можете да намерите на нашата страница в интернет www.stroiko.eu .

4. Начислява ли се ДДС на чуждестранните участници?
Независимо дали фирмата е регистрирана в държава – членка на Европейския съюз или извън него, ако фирмата – заявител е регистрирано данъчно задължено лице съгласно определението в ЗДДС, участието не се облага с ДДС.

5. Има ли допълнителни такси?
Не се начисляват допълнителни такси освен тези, описани в Заявката-Договор. Цените са за цялото времетраене на изложението.

6. Излагане на обемни и тежки мостри?
Моля, консултирайте се с нас за обемни и тежки експонати. Има някои ограничения. Изложението е на 3 етажа. За транспорт се използват и асансьорите. Вратите им са 108 см широки и 199 см високи, а дълбочината е 245 сантиметра.

7. Може ли няколко компании да си делят един щанд?
Няма специални условия за групови участия. Не възразяваме, ако компания заплатила за площ, покани своите партньори на щанда си. В такъв случай само една фирма сключва договора и плаща участието. Всички фирми на щанда могат да бъдат вписани в каталога като участници.

8. Кога е най – добре да направя заявка за участие?
Фирмите, които желаят да участват, могат да ангажират площ за следващото изложение веднага след края на предишното. При ранно заплащане на участието 2 месеца преди старта на изложението, изложителя ползва 10 % отстъпка.

9. Какво представлява готовият щанд?
Готовият щанд се изгражда с алуминиева изложбена конструкция тип Октанорм. Включва бели стени, бял челен фриз, осветление, една маса (70x70x70h cм) и два пластмасови стола. Модулът е 99х99 cм, височината е 2,52 м, а на някои места – 2,20 м.

10. Готовият щанд включва ли мокет?
Не. Ние строим стандартните щандове директно върху съществуващия под, който може да бъде от теракота, ламиниран паркет или мокет.

11. Какви други елементи могат да бъдат добавени към готовия щанд?
Допълнително складче и плотове за аранжиране могат да бъдат добавени. Те са изработени от същите елементи, от които е щандовата конструкция, и са включени в цената. Допълнителното оборудване, което се доплаща, е описано в Заявката-Договор.

12. Включени ли са в цената надписи?
Не. Може да си поръчате отделно надписи и друга графика. Чистите размери на фризовете са 95 x 21 cм, 95 x 31 cм, и 194 x 21 cм, 194 x 31 cм, а на стените – 95 х 244 cм или 95 х 194 cм. Допълнителна информация и цени можете на намерите на нашата страница в интернет.
Аранжирането на стоката и оформлението на щандовете трябва да става по такъв начин, че да не се поврежда щандовата конструкция. Пробиване, боя и лепило не се допускат.

13. Какво да направя, ако искам по-сложен щанд от стандартния, който ми предлагате?
Тези фирми, които искат да направят нещо по-специално, наемат вътрешна площ без щанд и си поръчват конструкцията на специализирана фирма или си я правят сами. В такъв случай се поръчва ел. захранване (т. 2.1 в Заявката-Договор).

14. Има ли ограничения, ако сами си строим щанда?
Общото ограничение е 2,50 метра височина. На някои места таванът е на 2,30 метра, в който случай ще получите допълнителна информация. Може да се направят и по-високи акценти, ако не пречат на съседните щандове. Препоръчително е да съгласувате проекта с нас.

15. Ако съм наел вътрешна площ без щанд, мога ли да си заплатя за допълнително оборудване?
По принцип е възможно, но е препоръчително в проекта си да планирате всичко необходимо за Вашия щанд.

16. Можем ли да участваме без каквато и да е щандова конструкция?
Да. Дали ще има конструкция, или не зависи изцяло от изложителя. Когато изберете опцията вътрешна площ без щанд, се предполага, че Вие или друга фирма ще построи конструкцията. Може да решите да нямате конструкция, ако можете да подредите щанда си и без нея. В този случай осветлението може да се изпълни от нас (т. 2.2 в Заявката-Договор).

17. Какво означава Щандова група?
Няма отделни номера за различните щандове. Няколко съседни щанда са номерирани като Щандова група, така че да е лесно за ориентиране по скицата. Първата цифра винаги показва номера на етажа. Вляво от входа, на изток, са нечетните номера, а вдясно, на запад – четните.

18. Какви са работните часове на изложението, часовете за посещение и часовете за аранжиране и изнасяне на експонатите?
Работното време на изложителите е от 9.30 до 19.30 часа. Отворено е за посетители от 10.00 до 19.00 часа. Аранжирането на експонатите преди изложението и изнасянето им след края му се извършват по график и работно време, които организаторите съобщават писмено на участниците до 30 дни преди изложението.

19. Паркинг
В дните и часовете за аранжиране и изнасяне на експонатите лек автомобил има право на безплатен престой 1 час на паркинга на НДК, бус – 2 часа, камион – 3 часа. За целта се издава пропуск в офиса на организаторите. Престоят вповече се заплаща на паркинга. Желателно е разтоварването и натоварването на автомобилите да става колкото може по-бързо. Нашите диспечери ще Ви помогнат за това. По време на изложението паркинга е платен.