15% ОТСТЪПКА ОТ НАЕМНАТА ЦЕНА ДО 25 ЯНУАРИ 2020 г.