fbpx

15% ОТСТЪПКА ОТ НАЕМНАТА ЦЕНА ДО 25 ЯНУАРИ 2020 г.

 

smart-home_INVITATIONФирмите заявили с авансово плащане до 25 януари 2020 г.участие в 53-то изложение СТРОЙКО ЕКСПО ще ползват отстъпка 15 % от наемната цена. Изложението ще се проведе между 25 и 29 март 2020 в НДК .

През 2020 годинанай-авторитетното международно изложение у нас, от което важна част е и вашият бизнес, СТРОЙКО ЕКСПО прави крачка в бъдещето и предлага на своите изложители и посетители визия за ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ ДОМ. Той обединява всички иновации за хармонично взаимодействие между хората и техните жилища. 

В търсене на дом, който се подчинява изцяло на индивидуалните нужди на своите обитатели и сигурна среда за живот на човека, през 2020 ще развием две нови направления: СТРОЙКО Future и СТРОЙКО Safety

Разделите, които се превърнаха в запазена марка на СТРОЙКО EКСПО - архитектурата, строителството, обзавеждането и озеленяване:  проектиране, покривни системи и тухли, фасади и изолации, сглобяеми къщи и павилиони, мазилки, бои, лакове, подови настилки, врати, прозорци, дограми, интериорна и мека мебел, кухни, бани, басейни, спа, сауни, пречиствателни и дренажни системи, отопление, вентилация, ландшафтна архитектура и други, ще бъдат допълнени със следните раздели:

 • Зеленбизнесвстроителството;
 • Иновативниматериалиибезпраховитехнологии;
 • Индустрия4.0,роботизация;
 • ITикомуникации;
 • Алтернативниизточницина  електричество;
 • Енергиенмениджмънтиконтролконсумацияна  енергия;
 • Програмизасинхронизиране;
 • Умновътрешноивъншноосветление,архитектурноосветление;
 • Умнабитоватехника;
 • Мебелентекстилна  бъдещетоинанотехнологии;
 • Сигурност на дома и населеното място;  •     
 • Новопоколениеалармиивидеонаблюдение(локалноидистанционно);
 • Програми за синхронизиране;
 • Контролна  достъпаибиометрия;
 • Озвучаванеиоповестяване,разпространениена  видеоиаудиосигнали;
 • Системизанапояване(дренаж,канализация,поливанена  територията);
 • Автоматичнигаражниивходнивратиот  новопоколение;
 • Умни  ролетнищори,завеси,щоривдома;
 • Домашникомпостиращисистеми.

СТРОЙКО ЕКСПО пролет 2020 ще  представи един пълен цикъл на живеене в съвременния свят, включително нови тенденции в храните, козметиката и препаратите за хигиенизиране на дома. 

В СТРОЙКО ЕКСПО ще се включат и водещи брокери на имоти с предложения и пазарен анализ.    

Предвижда се богата съпътстваща програма, която в дискусия с водещи архитекти, строители и проектанти ще представи ВИЗИЯТА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ ДОМ.

Друга възможност за изложителите  на пролетното изложение предлага Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, фирмите могат да кандидатстват за финансиране на участие им в СТРОЙКО ЕКСПО. За подробности – ТУК.

Заявка за участие може да изтеглите – ТУК.

 

СТРОЙКО ЕКСПО 2020.  Да покажем заедно бъдещето. 

Свържете се с нас за записване и  допълнителна информация: 

office@stroiko.eu

www.stroiko.eu 

+35929630605

 +35929631130