СЕМИНАР СТРОЙКО ЕКСПО: ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪВРЕМЕНЕН НАЧИН НА ЖИВОТ