СТРОЙКО ЕКСПО с подкрепа от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020