PRIVACY POLICY
WHEN USING THE WEBSITE OF STROYKO EXPO EOOD

Уважаваме поверителността на личните ви данни и полагаме грижи за тяхната защита

Независимо дали сте посетител, изложител или рекламодател на нашия уебсайт ние отчитаме и уважаваме неприкосновеността на вашата личност.

Кои сме ние?

СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130653830, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Люлякова градина” №1, кв. Изток, тел.: 02 963 11 30; e-mail: office@stroiko.eu и е администратор на лични данни, съгласно разпоредбите на законодателството за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас за защита на личните данни на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД?

Адрес: София 1463, пл. „България“ №1, вх. А3, ет-2, офис 5
email: office@stoiko.eu

Ние обработваме личните ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява политиката за поверителност?

Политиката за поверителност има за цел да ви предостави изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД. По този начин декларираме, че прилагаме всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

Какви лични данни събира СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД за вас?

За да ви предоставим ефективен достъп до нашите услуги, събираме следната информация за вас:
Данни за вашето онлайн поведение и предпочитания:
IP адреси, бисквитки, GPS координати, данни за посещенията ви в нашия уебсайт и в приложенията, които използвате, както и за устройствата, от които посещавате същите – това ни помага да получим информация дали сте на нашия уебсайт или използвате мобилно приложение.

Информация за вашите интереси и желания, които ни споделяте:

Например чрез контактната форма на уебсайта ни или чрез порталите за споделяне на мнения.
Информация, свързана с наши клиенти:

В хода на изпълнението на бизнес задълженията ни се налага да обработваме данни, свързани с нашите клиенти. Ако тези данни се отнасят за физическо лице (например ако сте едноличен търговец и имате бизнес отношения с нас), те следва да се считат за лични данни. Независимо от правната форма на нашите контрагенти, ние обработваме данните на техните лица за контакт в качеството им на клиенти, ако са посочени от вашата организация като „лица за контакт”.

Основни данни: Ние обработваме някои общи данни за нашите клиенти и лицата за контакт, както и за бизнес отношенията им с нас, наричани общо „основни данни”. Основните данни включват:

a) всяка информация, която ни е била предоставена в процеса на установяване на делови отношения или която сме поискали от нашите клиенти или лица за контакт (напр. име, адрес и други данни за връзка, заемана позиция на лицата за контакт);

b) всяка информация, събрана и обработена от нас във връзка със създаването на делови взаимоотношения (напр. подробности за сключените споразумения);

c) допълнителни основни данни, ако е приложимо.

Данни за дейността: Освен актуализирането на основните данни, ние обработваме лични данни, събрани в хода на деловите ни отношения, които наричаме „данни за дейността”. Данните за дейността включват:

a) информация за изпълнението на договорните задължения от страна на нашите клиенти на базата на сключените споразумения;

b) информация за изпълнението на договорните задължения от наша страна на базата на сключените споразумения;

c) информация, предоставена от клиент или лице за контакт в хода на нашите делови отношения, било то по негова инициатива, или по наша молба;

d) лични данни, които ни се предоставят в хода на нашите делови отношения от наш клиент, лице за контакт или от трети лица;

e) допълнителни данни за дейността, ако е приложимо.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Можете да получите достъп до нашия уебсайт, без да въвеждате лични данни (например име, пощенски адрес или адрес на ел. поща). Също така в този случай трябва да обработим определена информация, за да ви дадем достъп до нашия уебсайт. Освен това на този уебсайт използваме определени методи за анализ и имаме интегрирани функции на трети страни („социални приставки /social plug-ins”).

1. Регистрационни файлове (лог файлове): Когато посещавате уебсайта, нашият уебсървър автоматично съхранява името на домейна или IP адреса на запитващия компютър (обикновено това е компютърът на вашия доставчик на интернет достъп), включително датата, часа и продължителността на посещението ви, посетените подстраници/URL адреси и информация за приложението(-ята) и терминала(-ите), които използвате, за да разгледате нашите страници.

2. Бисквитки: За да направим уебсайта ни възможно най-лесен за ползване, ние използваме т. нар. бисквитки, подобно на много други оператори на уебсайтове. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра ви. Тези файлове ни помагат да разпознаем някои предпочитания на нашите посетители при сърфиране и да проектираме по съответния начин нашия уебсайт. Повечето „бисквитки”, които използваме, са бисквитки за сесии. Те се изтриват автоматично в края на посещението ви. Използваме обаче и постоянни „бисквитки”. Те служат за подобряване на насочването на потребителите. Нашите „бисквитки” не събират никакви лични данни и не подпомагат идентифицирането ви на уебсайтове на трети лица. Можете да настроите браузъра си така, че да ви информира за създаването на „бисквитки”, така че тяхното използване да е напълно прозрачно за вас. По принцип можете също да откажете приемането на бисквитки чрез настройките на браузъра си. Това обаче може да означава, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на уебсайта.

Как да забраните "бисквитки"? Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уебсайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри. Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в сайтовете и форумите.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с персонализирани реклами, базирани на интересите ви, посетете www.youronlinechoices.eu/bg

3. Анализ на уебсайта чрез Google Analytics: За да подобряваме непрекъснато нашия уебсайт, ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитките” за използването на този уебсайт, обикновено се изпраща на сървър на Google в Европа (или в държава членка на европейското икономическо пространство) за анонимизиране на IP адреса, така че се изключват всички лични характеристики. Едва след анонимизирането му съкратеният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Само в изключителни случаи се налага прехвърляне и съхранение на пълния IP адрес на сървър на Google в САЩ. Този уебсайт използва Google Analytics с разширение за анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). От наше име Google ще използва събраната информация за оценяване на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта. IP адресът, предаван от вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google. Можете да откажете използването на „бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Бихме искали все пак да посочим, че в този случай е възможно да не можете да използвате изцяло всички функции на уебсайта. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от „бисквитки”, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса ви), и да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате добавката за бразуър, достъпна от следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Друга възможност е да използвате връзката по-долу, за да предотвратите изпращането на данни на Google или обработката им от Google: За да се откажете, моля кликнете тук. Създава се „бисквитка” за отказ, която предотвратява събирането на данните ви, когато посещавате този уебсайт в бъдеще. Допълнителна информация за защитата на данни в Google Analytics можете да намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html и на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

4. Ремаркетинг от Google: На уебсайта си използваме и функцията за ремаркетинг от Google. Това ни дава възможност да ви показваме насочено рекламиране, което може да ви интересува, въз основа на поведението ви по време на предишни посещения на нашия уебсайт. Ако сте дали съгласие в Google, ще бъдат записани и посещенията ви на различни устройства. Тази реклама се показва само в рекламните места на Google, т.е. в рекламните места на Google Adwords или в дисплейната мрежа на Google. Google използва „бисквитки”, за да анализира използването на уебсайтове като основа за показване на реклами въз основа на проявения интерес. „Бисквитките” се използват за записване на посещенията на уебсайтове и анонимни данни за тяхното използване. Личните данни на посетителите не се съхраняват. Ако след това посетите друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще видите реклами, които има голяма вероятност да включват продукти и информация, които сте посещавали преди това. Можете да деактивирате за постоянно използването на „бисквитки” от Google, като последвате следната връзка и изтеглите и инсталирате посочената приставка: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Друга възможност е да деактивирате използването на „бисквитки” от трети лица, като въведете деактивиращата страница на инициативата за рекламиране в мрежата под http://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen и посочената там допълнителна информация за несъгласие. За повече информация относно ремаркетинга от Google и декларацията за поверителност на Google, моля, посетете http://www.google.com/privacy/ads/. Друга възможност е да използвате връзката по-долу, за да предотвратите изпращането на данни на Google или обработката им от Google: За да се откажете, моля кликнете тук.

5. Double Click: Освен това използваме предоставената от Google услуга „Double Click”, за да показвате реклами, които са от значение за вас. Google задава на браузъра ви псевдонимен идентификационен номер (ID), за да провери кои реклами са били показвани в браузъра ви и кои са били прегледани. „Бисквитките” не съдържат никаква лична информация. Използването на „бисквитките” на DoubleClick позволява само на Google и на партньорските им уебсайтове да показват реклами въз основа на предишните ви посещения на нашите или други уебсайтове в Интернет. Информацията, генерирана от „бисквитките”, се предава от Google на сървър в САЩ за анализ и съхранение. Прехвърлянето на данни от Google до трети лица се извършва само в съответствие с правните разпоредби или в рамките на договорено обработване на данни. Google не съпоставя вашите данни с другите събрани данни. Можете да откажете използването на „бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от „бисквитки”, свързани с използването на уебсайта, и да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате добавката за бразуър, достъпна от https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB под разширението за деактивиране на елемента Double Click. Друга възможност е да деактивирате „бисквитките” на Double click в уебсайта на Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info.

6. AdWords Conversion: Ние използваме AdWords Conversion Tracking на нашия сайт, за да разберем какво се случва, след като клиентът е кликнал върху нашата реклама – без значение дали е купил продукт, регистрирал се е за newsletter, или ни се е обадил. Конверсия наричаме тези клиентските активности, когато клиентът завърши действието и ние сме го оценили като стойностен. Използвайки това, ние можем да видим и оценим конверсиите на нашите кампании, рекламни групи, реклами и ключови думи. На база тази информация ние разбираме как рекламата ни помага да постигнем целите на нашия бизнес. Можете да ограничите  cookies от Google чрез сваляне и инсталиране на plugin-а от линка: https://www.google.com / settings / ads / plugin. Алтернативен начин за ограничаване на ползването на cookies от трети страни може да се направи чрез http://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen. За допълнителна информация относно Google AdWords Conversion и Google Privacy Policy, посетете http://www.google.com/privacy/ads/. Друга възможност е да използвате връзката по-долу, за да предотвратите изпращането на данни на Google или обработката им от Google. За да се откажете, моля кликнете тук.

7. Ad form tracking via GOOGLE Tag Manager: Ние използваме Ad form tracking via GOOGLE Tag Manager на нашия сайт, за да разберем какво се случва, след като клиентът е кликнал върху нашата реклама – без значение дали е купил продукт, регистрирал се е за newsletter, или ни се е обадил. Когато клиентът завърши действието и ние сме го оценили като стойностен, тези клиентски активности се наричат конверсия. /Конверсия наричаме тези клиентските активности, когато клиентът завърши действието и ние сме го оценили като стойностен./Използвайки това, ние можем да видим и оценим конверсиите на нашите кампании, рекламни групи, реклами и ключови думи. На база тази информация ние разбираме как рекламата ни помага да постигнем целите на нашия бизнес. Можете да ограничите  cookies от Google чрез сваляне и инсталиране на plugin-а от линка: https://www.google.com / settings / ads / plugin. Алтернативен начин за ограничаване на ползването на cookies от трети страни може да се направи чрез http://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen. За допълнителна информация относно Google AdWords Conversion и Google Privacy Policy, посетете http://www.google.com/privacy/ads/. Друга възможност е да използвате връзката по-долу, за да предотвратите изпращането на данни на Google или обработката им от Google. За да се откажете, моля кликнете тук.

8. Социални медии. Използваме социалните медии по различни начини. От една страна, ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги. Интегрирали сме приставки на социални медии в нашите сайтове. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да и позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във вашия профил.

9. Опции за информация и консултация

Ние предоставяме различен тип информация и възможности за консултиране чрез контактните опции на нашия уебсайт. В зависимост от опцията, която изберете, ние обработваме различен тип лични данни.

а) Контакт. Ако се свържете с нас чрез един от каналите, посочени на нашия уебсайт, ние ще обработваме лични данни, които се съдържат във вашето съобщение и които сте ни предоставили, с цел да обработим и отговорим на вашето запитване.

b) Информация чрез поща/ел. поща. Ако сте поискали да ви бъде изпратен информационен материал, ние ще обработим предоставените от вас данни във формуляра за контакт, като това обработване ще включва най-малко вашето име и фамилия и подробностите за избрания от вас канал за контакт (поща и/или електронна поща) за еднократно изпращане на материала, който сте поискали.

c) Консултация по телефона. Ако сте поискали консултация по телефона, ние ще обработим данните, предоставени от вас във формуляра за контакт, които включват като минимум вашето име и фамилия и телефонен номер, за да проведем поисканата от вас консултация по телефона.

d) Лични консултации. Ако сте поискали лична консултация, ние ще обработим данните, предоставени от вас във формуляра за контакт, които включват като минимум вашето име и фамилия, телефонен номер и/или адрес на електронна поща, за да се свържем с вас и да уговорим лична консултация.

e) Бюлетин по електронна поща. Ако сте се регистрирали за нашия бюлетин по електронна поща, ние ще обработим данните, предоставени от вас във формуляра за контакт, които включват като минимум вашето име и фамилия и адрес на електронна поща, за да ви изпратим нашия бюлетин по електронна поща.

Освен това ние използваме другата информация, която предоставяте във формуляра за контакт (като например информация за вашата дейност или област на интерес), за да ви изпратим съдържание, съобразено с вашите интереси. Също така анализираме данните, генерирани по време на доставката и извличането на тези имейли, в обобщена форма (степен на доставка, степен на отваряне, степен на кликвания, степен на конвертиране, степен на отписване, степен на изчакване), за да се анализира успехът и използването на електронните писма. От друга страна, ние също така оценяваме данните, генерирани при достъп и използване на тези електронни писма (време на отваряне, кликвания върху хипервръзки, изтеглени документи), за да ви предоставим персонализирана информация на тази база в бъдещи бюлетини за електронна поща, които отчитат вашите интереси и нужди.

За какви цели и на какво основание СТОЙКО ЕКСПО ЕООД събира и обработва лични данни?

СТОЙКО ЕКСПО ЕООД обработва вашите лични данни в изпълнение на законови задължения, като например, ако е необходимо, да се защитят живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

СТОЙКО ЕКСПО ЕООД подлежи и на надзор, в хода на който също могат да бъдат обработвани лични данни.

Обработваме вашите лични данни с цел:

 • предпазване от измамни действия/престъпления (напр. кражба на самоличност, хакване на компютър);
 • гарантиране на IT сигурност;
 • в случай на съдебни спорове.

Уверяваме ви, че обработваме вашите лични данни изцяло съгласно приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Информираме ви, че можете по всяко време да възразите/ да оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни за маркетингови цели.

СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД събира личните ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

- Ние събираме Вашите данни, за да можете да използвате услуги и за да можем да ви информираме за всичко, свързано с тях. Това важи и за преддоговорните ни отношения – при подаване на заявление/искане от ваша страна за участие в мероприятия, свързани със СТРОЙКО ЕКСПО, в процес на сключване на договор. Можем да използваме вашите лични данни, за да анализираме и оценим вашите нужди с оглед предлагане на евентуално по-подходящ от търсения продукт.

- В изпълнениевна договорните си задължения ние обработваме вашите лични данни и при извършване на платежни операции.

- За да ви дадем достъп до нашия уебсайт, като за целта ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от вас критерии.

- Статистически и анализаторски цели. СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД събира лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от вас. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като посетите офиса ни или като ни изпратите вашата заявка за оттегляне на съгласие.

- За подобряване на взаимоотношенията с изложители и посетители – от ваша страна се попълват анкетни форми, посредством които получаваме информация за вашата удовлетвореност и за слабите места на наши услуги.

- За обработка и анализ на лични данни за маркетингови цели. Основна цел на обработване на вашите данни в тази насока е персонализирането на услугите.

- Директна реклама. Изпращаме ви персонализирани съобщения по имейл, поща, телефон. Отправяме ви персонализирани предложения и на нашия уебсайт. Разполагате с правото да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на ваши данни с цел директна реклама.

По какъв начин обработваме личните ви данни?

 • За да предостави услуги, СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД обработва (събира) предоставените от вас лични данни по следните начини:
 • чрез попълване от ваша страна на заявления и формуляри, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
 • чрез изпращане на онлайн форми с декларации съгласия в уебсайта ни или чрез телефонен разговор;
 • чрез обработване на информация за вашите посещения на уебсайта на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни, преди да ги унищожим?

Обикновено съхраняваме лични данни, докато имаме легитимен интерес от запазването на такива данни, като се въздържаме от допълнителното им обработване, освен ако това не е в интерес на субектите на данни. Дори и без легитимен интерес можем да продължим да съхраняваме данните, ако е налице правно задължение (напр. за спазване на законосъобразно задължение за съхранение на данни). Личните данни се заличават и без да е необходимо субектът на данни да предприеме каквото и да е действие в това отношение, веднага щом по-нататъшното им задържане вече не е необходимо за целите, за които данните са били събрани или обработвани по друг начин, или ако по-нататъшното им задържане не е позволено от закона.

Що се отнася до гореспоменатото обработване, ние редовно

 • изтриваме регистрационните данни в рамките на период от седем дни, ако не е необходимо допълнително съхранение за предвидените от закона цели, като откриване на злоупотреба и откриване и отстраняване на технически неизправности;
 • изтриваме данните, обработвани в контекста на онлайн поръчката, след изтичането на законоустановените периоди на задържане;
 • изтриваме данните, обработвани в контекста на регистрацията като потребител или клиентски профил, след прекратяване на регистрацията или изтриване на клиентския профил

Ако се изисква съхранение на лични данни, за да се спази дадено правно задължение, тези данни следва да се пазят до края на съответния период на задържане. Ако личните данни се обработват само за да се спази дадено правно задължение за задържане, достъпът до такива данни обикновено е ограничен, така че данните да са достъпни само ако това е необходимо за целите на съответното задължение за задържане.

На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД се задължава да не предоставя личните ви данни на трети лиця без вашето изрично съгласие освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни и/или преддоговорни задължения.

За изпълнение на поети задължения по договорни и/или преддоговорни отношения с вас е възможно вашите данни да бъдат разкрити на следните лица:

 • Компании, предоставящи хостинг услуги, свързани с уебсайта на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД.
 • Компании, разработващи и поддържащи уебсайта на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД, компании, поддържащи бизнес страниците на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД в социалните медии и др.
 • Публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции.
 • Други администратори на лични данни, които са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни в държави във и извън ЕС/ЕИП.

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

С цел бързина при предоставянето на услуги, най-често в онлайн пространството, използваме техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД обработва за вас и да получите копие от тях.
 • Право да искате от СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД  коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация.
 • Право да искате блокиране на личните ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи.
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните ви данни от СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД , при наличие на условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, както и да бъдат предоставяни на трети страни с тази цел.
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг.
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван.
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните ви данни чрез изпращане на писмено заявление на адрес София 1463, пл. България №1, вх.А3, ет -2, офис 5
и чрез email: office@stoiko.eu

Имате ли задължение да ни предоставяте вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от ваша страна СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД няма да бъде в състояние да ви предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен договор.

Промени в Политиката за поверителност

Декларираме, че за всички извършени промени в тази Политика за поверителност ще Ви уведомим чрез публикация в уебсайта на СТРОЙКО ЕКСПО ЕООД  www.stroiko2000.com. Ще предприемем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, включително директен мейлинг и в профилите ни в социалните мрежи.

Тази Политика за поверителност е в сила от месец май 2018 г.

Последна актуализация: месец май 2020 г.