Демонстрация с 42-метрова пожарникарска за откриването на СТРОЙКО