Интериорът ще заслепява в цвят ”ботаника” през 2021