ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ

Етаж: 1 
Номер на щанд: 100 
Контакти:

ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ ЕАД

 

6300 бул.“Съединение“ №67

Хасково, България

Tel:      +359 38 603 044

Факс:  +359 38 603 045

Е-mail:  office_haskovo@ecotherm.bg

http://www.eratobg.com

 

Екотерм Проект ЕАД е създадена през 2008 като изследователска и развойна фирма в областта на енергийната ефективност и оползотворяването на възобновяеми енергийни източници - алтернативни, иновативни и екологични продукти и системи, оползотворяващи дървесна биомаса. Собственото производство на фирмата включва широка гама високоефективни пелетни котли, котли на дърва, дървесни пелети и чипс, пелетни камини, комбинирани котли на дърва и пелети, както и широка гама горелки, включително пелетни горелки и горелки, изгарящи успешно прина и слънчогледови пелети.

 

Екотерм Проект е компания с ясна мисия и стратегия, професионално развитие и дългосрочен ангажимент към своите клиенти и партньори. Компанията се стреми да представи на пазара оптимални и рентабилни решения за отопление, охлаждане и комфорт, следвайки последните тенденции на европейския и световния пазар в сектор HVAC .