КРЕАЦИЯ

Етаж: 1 
Номер на щанд: 100 
Контакти: www.kreacia.eu

КРЕАЦИЯ ЕООД

гр. Костинброд, ул. „Цанко Церковски“ 5 А
GSM: 0899 978 227, 0885 476 066
www.kreacia.eu

Фирма „Креация ЕООД“ е официален представител
за България на словенската фирма за пречиствателни станции и отводнителни съоръжения „ROTO“.

Предлаганите от нас продукти са:
• Локални пречиствателни станции за битови нужди
от 4 до 2000 е.ж. (еквивалент жители)
• Обществени пречиствателни станции
от 2000 до 800 000 е.ж.
• Резервоари за вода от 22 500 L до свръхголеми
• Кало-маслоуловители с байпас
• Мазноуловители
• Септични резервоари
• Всички видове шахти