ПИ ТРЕЙД

Етаж: 1 
Номер на щанд: 112 
Контакти: www.pi-trade.com

ПИ ТРЕЙД ООД

София, ул. „Малашевска“ 1
тел./факс: 02/857 31 25, GSM: 0888 807 017, 0887 880 500
e-mail: office@pi-trade.com
www.pi-trade.com

„ПИ Трейд“ ООД е компания, работеща в сферата на опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции на къщи, хотели, комплекси и малки населени места, както и реализирането на проекти за слънчево-енергийни системи, изпълнени чрез вакуумно-тръбни слънчеви колектори.

„ПИ Трейд“ ООД е официален представител на „GRAF“, Германия, и „BMS“, Ирландия – лидери в сферата на пречистване на отпадни води с доказан опит и познати в над 30 държави по целия свят. Използването на уникални методи и високи стандарти при производството позволяват дълъг живот и надеждност на пречиствателните съоръжения.

„ПИ Трейд“ ООД проектират, доставят и монтират пречиствателни станции, системи за дъждовна вода, отводнителни и дренажни системи, помпени инсталации, системи за рециклиране на водата от автомивки, системи за обеззаразяване на водата, хидрофорни системи, поливни системи, както и слънчево-енергийни системи (вакуумно-тръбни колектори и фотоволтаични елементи).