СИНХРОН-С

Етаж: 1 
Номер на щанд: 100 
Контакти:

СИНХРОН-С ООД

1504 София, ул. „Кракра“ 19 А

тел.: 02/ 944 14 04, 944 60 54

факс: 02/946 12 15

e-mail: synchron-s@synchron-s.com

web: www.synchron-s.com

 

СИНХРОН-С е специализирана в изграждането на цялостни решения в областта натехническитесистеми зазащита и сигурност на обекти. Дейността на фирмата обхваща:

ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ:

 • СПРИНКЛЕРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ
 • СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ВОДНА МЪГЛА
 • СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ПРАХ И ПЯНА
 • СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ГАЗ
 • СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЖАРА
 • СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
 • СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ
 • СИСТЕМИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА
 • СИСТЕМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА
 • СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 • СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
 • СИСТЕМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 

С повече от 25 години професионален опит и над 2 600 реализирани проекта СИНХРОН-С заема водещо място сред доставчиците на инженерни услуги и специализирани технически решения в областта на пожарната безопасност и сигурността. Списъкът с реализирани проекти на фирмата включва множество обекти, сред които търговски и офис сгради, банки, държавни институции, учебни заведения, телекомуникационни съоръжения, промишлени предприятия и обекти със специално предназначение. Сред най-големите проекти на фирмата са Народно събрание, Министерство на отбраната, Летище София, ТЕЦ Бобов дол, Сибанк, Мегапарк София, бизнес сграда Белисимо и др. Благодарение на дългогодишния си професионален опит и иновативен подход фирмата е новатор в реализирането на комплексни проекти в промишлени и логистични обекти с висок пожарен риск като Оргахим, Стомана Индъстри, Асарел Медет и др.

 

СИНХРОН-С има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001. Притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от Министерството на вътрешните работи, както и сертификат от Министерството на отбраната за функционалност на продукт съгласно стандарта БДС EN 50133.