ВИТУМБИЛД

Етаж: 2 
Номер на щанд: 216 
Контакти: www.vitumbuild.com

Витумбилд ЕООД

1700 София, ул. 21-ви век  54 , офис Б1

Tел.: +359 2879 16 71

Mоб: +359 885 546 915

e-mail: kostadin.stanchev@vitumbuild.com

www.vitumbuild.com 
www.facebook.com/vitumbuild

Основна дейност на фирмата е проектиране и изграждане на:
- Системи за подово отопление.
- Системи за топене на лед и сняг за улуци и водостоци, автопаркове, предгаражни алеи, външни стълби, товарни рампи и тротоари.
- Защита от замръзване на тръби, цистерни, подове на хладилни камери, плъзгащи се врати, антени и климатични системи.