ВОДОСТОЧНА КЕРЕМИДА

Етаж: 2 
Номер на щанд: 227 
Контакти:

Николай Никофоров Димитров

член на Съюза на изобретателите в България

 

 

На изложението представя ВОДОСТОЧНА КЕРЕМИДА(улама). Предназначението на уламата е да събира покривната вода между две пресичащи се покривни плоскости, образуващи вътрешен покривен ъгъл и да я отвежда към покривните улуци и водостоци.

Предимствата на водосточната керемида пред използваната и в момента ламаримема улама са:

 

 Не се налага рязане на керемидите за постигане на общата дължина на вътрешния покривен ъгъл, а това става чрез припокриване (застъпване) на две съседни водосточни керемиди;

Благодарение на бордовете на керемидата всеки от двата водни потока съответно от двете покривни повърхности не може да прелива в съответната насрещна страна и водата се стича надолу по водосточните улуци;

 Керемидата може лесно да се демонтира и монтира отново, за да се използва неколкократно, тъй като при демонтажа не се нарушава целостта й;

Дълъг експлоатационен срок.

n.dimitrov54@abv.bg 

0882653720