Откриване на пожари с изкуствен интелект ще представи Русенският университет „Ангел Кънчев“ в СТРОЙКО ЕКСПО 2020