Завръщане към класиката и възрожденските мотиви в обзавеждането